Hur man får igång elementen

Den kalla årstiden är i antågande. Här är en instruktion för hur man får igång elementen. Den skickades ut via mail för några år sedan.

Justeringen av värmen sker genom inställning av ventiler som finns i alla lägenheter. Ventilen sitter bakom en lucka i hallen, tillsammans med avstängningskranar för varmt och kallt vatten, etc.

Det går inte att ställa in systemet själv. Om ni vrider värmekranarna bakom luckan påverkar ni inte bara er egen värme. Alla andra blir också påverkade.
Vad man däremot kan göra själv är att se till att alla element fungerar. Det händer att ventilerna i elementen fastnar under sommaren. Gör så här med element som är kalla:
 1. Kontrollera om det finns luft i elementet och släpp i så fall ut den:
  Öppna luftningsnippeln försiktigt med en skruvmejsel. Den sitter högst upp på elementet på motsatt sida från termostaten. Håll lite hushållspapper berett för att fånga vatten. Normalt sett kommer lite vatten omgående. Detta betyder att det inte finns luft i elementet. Eventuellt kommer lite luft ut.
  Stäng nippeln så fort det kommer vatten. Det finns absolut ingen vits i att tömma ut vatten ur värmesystemet. Dra inte för hårt.
 2. Vrid termostaten upprepade gånger mellan ändlägena. Ställ den på max värme
 3. Knacka på ventilhuset innanför termostaten med exempelvis ett knivskaft eller något annat litet verktyg. Var försiktig. Slå inte på termostaten utan på metallen. Termostater är dyra!
 4. Vänta tio minuter
 5. Kontrollera om toppen på elementet blivit varmare. Det varma vattnet kommer först i toppen.
 6. OBS. Enbart om elementet fortfarande är kallt:Skruva loss termostaten. Termostaten sitter fast med en liten insexskruv. Man måste ha en korrekt insexnyckel för detta, det går inte med andra verktyg.
  Kontrollera att ventilen på elementet (den lilla pinnen som sticker ut) rör sig hyfsat lätt in och ut. Om inte så går det antagligen att få loss den genom att trycka in den upprepade gånger.
  Vrid termostaten fram och tillbaka ett antal gånger.
  Skruva fast termostaten igen. Dra inte för hårt. Termostater är dyra!
 7. Om elementet fortfarande inte blir varmt: Kontrollera om värmeledningen leder varmt vatten över huvud taget. Detta gör man genom att känna på rören som går till elementet precis i den lägsta punkt man kommer åt. Om denna är varmare än elementet så finns det varmvatten i rören.