Ingen parkering på plats 309-315 under onsdag 5/12

För att kunna ta ner hängrännorna in mot gården på plats 309 – 318 så kan inga bilar vara parkerade på dessa platser på onsdag 5/12.

Byggnadsföretaget skall sätta informationsblad på alla bilar om detta.