Styrelsemöte 9 december 2019

Datum: 2019-12-09

Tid: 19.00-20.30

Plats: Lillhagsvägen 29 (Hos Kjell)