Leverantörer

Tjänst: Sophämtning
Avtalsnr/Kundnr: 244529001
Leverantör: Stockholms Stad Trafikkontoret
OrgNr: 212000-0142
Adress: Box 8311 10420 STOCKHOLM
Email: trafikkontoret@stockholm.se
Telefon: 08-50846540
Kontakt : N/A

Tjänst: Tomträttsavgäld
Avtalsnr/Kundnr: 1011026
Leverantör: Stockholms Stad Exploateringskontoret
OrgNr: 212000-0142
Adress: Box 8189 10420 STOCKHOLM
Email: exploateringskontoret.expl@stockholm.se
Telefon: 08-50827600
Kontakt : N/A

Tjänst: Fjärrvärme
Avtalsnr/Kundnr: 3804 / 0108320-1
Leverantör: AB Fortum Värme
OrgNr: 556016-9095
Adress: 11577 STOCKHOLM
Email: kundservice.varme@fortum.com
Telefon: 020-460000
Kontakt : N/A

Tjänst: El
Avtalsnr/Kundnr: 2478968
Leverantör: Fortum Market AB
OrgNr: 556549-0678
Adress: 11577 STOCKHOLM
Email: foretagkundservice@fortum.com
Telefon: 020-818818
Kontakt : N/A

Tjänst: Service-anläggning (Ej Aktiv)
Avtalsnr/Kundnr: 2401-0055
Leverantör: Schneider Electric AB
OrgNr: 556093-3870
Adress: Box 9026 12609 HÄGERSTEN
Email: info@se.schneider-electric.com
Telefon: 08-7752700
Kontakt : –

Tjänst: Vatten
Avtalsnr/Kundnr: 155373
Leverantör: Stockholm Vatten AB
OrgNr: 556175-1867
Adress: Torsgatan 26 10636 STOCKHOLM
Email: kund@stockholmvatten.se
Telefon: 08-52212602
Kontakt : N/A

Tjänst: Kabel-TV-tele
Avtalsnr/Kundnr: A-101518/5650999
Leverantör: Com Hem AB
OrgNr: 556181-8724
Adress: Box 8093 10420 STOCKHOLM
Email: fastighetsagare@comhem.se
Telefon: 020-910089
Kontakt : N/A

Tjänst: Försäkring
Avtalsnr/Kundnr: SP1458549.2.1
Leverantör: IF Skadeförsäkring AB
OrgNr: 516401-8102
Adress: 106 80 Stockholm
Email: N/A
Telefon: 0771 43 00 00
Kontakt : N/A