Hyreshöjning för hyrda parkeringsplatser

Från månadsskiftet juni/juli höjs hyran för parkeringsplatserna. De nya hyresavgifterna framgår av nedanstående tabell

P-plats i garaget (normalstor) 
MC-plats i garaget (101, 166, 167)
P-plats med laddstation (102–105)
P-plats XL med laddstation (106)
P-plats XL i garaget (107)
P-plats med laddstation – korttidsuthyrning 
P-plats på garaget bakom grind
P-plats ute med eluttag
P-plats ute utan eluttag
Garage i länga

392 kr
245 kr
612 kr
808 kr
588 kr
392 kr
354 kr
333 kr
274 kr
627 kr