Utrustning för Avloppsrengöring

Flera medlemmar har på senare år haft problem med att avloppen från badrummen och köket täppts igen. För att rensa bort propparna och förhindra att nya uppstår måste avloppen spolas rena. Detta är svårt att göra utan specialutrustning. Vid senaste styrelsemötet togs därför beslut om att föreningen köper in en högtryckstvätt och en specialslang för avloppsrengöring.
Tvätten (en Kärcher K7) och slangen är nu inhandlade och kommer att finnas tillgängliga i värmecentralen inom kort.
OBSERVERA: Om tvätten lagras kallt så MÅSTE den tömmas på vatten efter användning. Om tvätten blir stående med vatten i pumphuset så riskerar det att spricka om temperaturen går under nollan!