Aktivitetsplan för övertag av föreningens lån

På styrelsemötet 2010-05-12 beslutades att skicka ut informationsbrev om följande:

• Aktivitetsplan för övertag av föreningens lån
• Förslag till styrelsemöten och städdagar för kommande verksamhetsår

  1. Beslutat datum för övertagande av föreningens lån är 2010-09-15
  2. Alla medlemmar skall inkomma till styrelsen med ett skriftligt lånelöfte från sin bank/kreditgivare senast 2010-08-15 (bra om alla kan göra detta i god tid)
  3. De medlemmar som inte får lånelöfte beviljat, inte vill eller av annan orsak inte kan komma in med likvid för att lösa sin del av lånet skall meddela styrelsen detta senast 2010-08-15 (bra om detta görs i god tid innan)
  4. Det är bra om beloppet att få lånelöfte på är 1100000kronor Detta för att ha en viss marginal. (enligt grov beräkning blir lånet 1034985kr för gavel samt 1052435kr. för mitt).
  5. De medlemmar som inte behöver ta nya lån utan avser att kontant inbetala sin del skall skriftligen informera styrelsen detta senast 2010-08-15.
  6. Den nya månadsavgiften är preliminärt beräknad till 3353kr. för gavel och 3409kr. för mitt. En exakt månadsavgift kommer att kommuniceras ut till berörda senast 2010-08-27.
  7. Den framtagna värderingen från Densia som finns att hämta under hemsidan kan medlemmarna använda när de söker sitt lånelöfte. I denna värdering uppskattas det nya värdet till 2400000kr, samt den nya månadsavgiften till 2545kr (Det är fritt för medlemmarna att använda den eller att be sin bank göra en egen värdering)
  8. Likvid för den del som skall övertas av föreningens lån skall medlemmarna överföra till föreningens bankkonto 83279-147905582 på Swedbank senast 2010-09-14. Uppge ”Lillhagsvägen NR X” som referens på inbetalningen. Kontaktperson på Swedbank i detta ärende är: Kristina Zettergren på telefon 08-585 979 38.
  9. Ny månadsavgift för de medlemmar som löst sin del av lånet kan börja betalas avseende oktober 2010. För de medlemmar som kommer att använda revers så räknas den nya avgiften fram i samband med att lånet läggs om den 22 september och får en ny räntesats.

Peter kommer att kontakta jurist för att få hjälp med att skapa reverser för de medlemmar som inte kommer att överta sina lånedelar vid överföringsdatumet 2010-09-15.

Frågor och funderingar kring aktivitetsplanen besvaras av Peter Berglund och Kjell Kernen

Förslag till styrelsemöten och städdagar för kommande verksamhetsår

FÖRSLAG TILL:
ORDINARIE STYRELSEMÖTEN
nummer veckodag datum plats
2010_06 tisdag 2010-06-15 Lillhagsvägen 23, Monica bytt med Lillhagsvägen 9, Peter
2010_07 onsdag 2010-08-18 Lillhagsvägen 19, Håkan
2010_08 måndag 2010-09-13 Lillhagsvägen 15, Anastasia
2010_09 tisdag 2010-10-12 Lillhagsvägen 9, Peter bytt med Lillhagsvägen 23, Monica
2010_10 onsdag 2010-11-17 Lillhagsvägen 33, Catharina
2011_01 måndag 2011-01-24 Lillhagsvägen 31, Carina
2011_02 tisdag 2011-02-22 Lillhagsvägen 11, Lotta
2011_03 onsdag 2011-03-23 Lillhagsvägen 29, Kjell
2011_04 måndag 2011-04-18 Lillhagsvägen 23, Monica
ÅRSMÖTE tisdag 2011-05-03 Lillhagsvägen 35, stora lokalen

STÄDDAGAR
datum aktivitet
2010-10-23 Höststädning 2010
2011-05-14 Vårstädning 2011