Insatshöjning till Föreningen

Enligt föreningens stadgar är andelstalet i föreningen följande:

På styrelsemötet 2010-08-18 visade det sig att samtliga medlemmar har fått lånelöfte, alternativt kan lösa lånen med egna medel, vilket gör att styrelsen beslutade att medlemmarna skall inkomma med kapitaltillskott enligt följande:

Hus nummer 7, 19, 21 och 33 har ett andelstal om 7,058 % vardera.
Hus nummer 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29 och 31 har ett andelstal om 7,177 % vardera.

• Hus nummer 7, 19, 21 och 33 skall göra insatshöjning med 1 018 604,00kr vardera.
• Hus nummer 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29 och 31 skall göra insatshöjning med 1 035 777,00kr vardera.

Kapitaltillskottet skall vara bokfört på föreningens bankkonto 83279-147905582 i Swedbank senast 2010-09-14. Uppge ”Lillhagsvägen NR X” som referens på inbetalningen. Kontaktperson på Swedbank i detta ärende är: Kristina Zettergren på telefon 08-585 979 38

Ekonomisk plan
Som underlag för de nya avgifterna som skall betalas in till föreningen fr.o.m. september avseende oktober månad och framåt, har följande ekonomiska plan beslutats gälla:

Kostnadspost           Belopp per år (Sek)
Fjärrvärme              160000
El                                10000
Vatten                        35000
Sophämtning           40000
Kabel-TV                   16000
Tomträttsavgäld      86000
Försäkring                53000
Fastighetsskatt        90000
Övrigt                       20000
Underhållsfond      60000
Summa                     570000

De nya månadsavgifterna är beslutade på grundval av ovanstående plan till följande:

• Hus nummer 7, 19, 21 och 33 skall betala 3353kr. vardera per månad
• Hus nummer 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29 och 31 skall betala 3409kr. vardera per månad

Vid behov kan varje medlem använda detta informationsbrev som bilaga till sitt låneunderlag med sin kreditgivare.