Regler för Soprummet

Då styrelsen uppmärksammat att det vid flera tillfällen lämnas grovsopor i vårt soprum så behöver vi klargöra följande:

  1. Vårt soprum skall endast användas för hushållssoporDe som samlar sina hushållssopor i stora sopsäckar bör byta ut dessa mot vanliga soppåsar, då renhållningsarbetarna ibland inser att det finns grovsopor i dessa påsar och därför inte tar med dem.
  2. Grovsopor så som flaskor, kartonger, tidningar, plast, elektronik, väskor, böcker, husgeråd mm skall varje medlem själv föra till lämplig återvinningsstation som tar hand om detta, tex Högdalens återvinningscentral.

Denna fråga har tagits upp vid många tidigare tillfällen utan att det blivit bättre.  Konsekvensen av att någon/några inte följer reglerna är att vissa personer i styrelsen får åka och slänga andras sopor på återvinningscentra, vilket inte är OK. Styrelsen kommer nu att sätta upp dessa regler i soprummet igen. Om det inte blir någon förbättring av detta så överväger styrelsen att installera övervakningskamera i soprummet för att på så sätt se vem som inte kan hantera reglerna.

Med vänlig hälsningstyrelsen för BRF Älvsjöbadet 4