Hämtningen av Tidningar är Uppsagd

Vi har sagt upp tidningshämtningen från den 1 oktober.
Det går således inte att lägga in tidningar i ”elrummet”, utan var och en får frakta bort sina egna tidningar.