Anmäl Utebliven Sophämtning

Anmälan via dator Börja med att logga in på vår sida på Stockholm avfall. Detta är INTE samma sak som ”mina sidor” på Stockholms Kommuns Hemsida. Just idag tar följande länk dig direkt till inloggningen, men det kan hända att den flyttas: https://iservice.stockholm.se/basic/Avfallshantering/Pages/Loggain.aspx Ange följande för att logga in: Identitet: 29@lillhagsvagen.se Lösenord: L1llhagsvagen Nu måste du ange avtalsuppgifter för fastigheten. De är: Vår referens (9 siffror): 244529001 Din Kod: 306 580 Du hamnar på en ny sida. Det finns en meny nära toppen av sidan. Välj Hushållsavfall -> Reklamera Äntligen framme. Det går bara att reklamera föregående veckas reklamationer samt se vilka reklamationer som gjorts under den senaste tiden. Väl den ”Tjänst” som skall reklameras, dvs den rad som innehåller texten ”660-liters kärl” och senaste hämtningsdatum. Välj Reklamationsorsak: Ej Hämtat Det går att lägga till lite text för att avreagera sig. Klicka på Nästa och följ instruktionerna. Anmälan Via Telefon Om det är riktigt bråttom i nödsituationer eller när saker blir komplicerade, så måste man ringa till kundservice. Bered dig på att sitta länge i kö. Telefon: 08-52212000