Parkering för Handikappade

Liggmilans Samfällighetsförening har vid styrelsemöte 24 augusti beslutat följa Stockholm stads rekommendationer gällande handikapptillstånd, vilket innebär följande: Från och med 1 september 2016 så gäller att även bilar med handikapptillstånd skall betala samma parkeringsavgift som övriga fordon. Vi har informerat Q-Park att de fr o m detta datum skall avgiftsbelägga alla fordon som ej har betalat avgift. Tills vidare skall ej någon avgiftshöjning ske för alla fordon men vi avvaktar beslut från Stockholm stads trafiksektion om någon sådan höjning skall ske i vårt område. Bandhagen 2016-08-24 Styrelsen för Liggmilans Samfällighetsförening