Omröstning om Grindtyper

Omröstning om Grindtyper
Nu har det gått en vecka sedan föregående brev och inga fler förslag på grindtyper har inkommit, så det vi röstar om är:

Förslag 1) Låg grind och staket. Position: Efter sista förrådet. Alla förråd förblir alltså åtkomliga från framsidan utan att passera grind. Grinden spärrar passagen in till gården från gången bredvid förråden.

Förslag 2) Hög grind och staket. Position: Efter sista förrådet. Alla förråd förblir alltså åtkomliga från framsidan utan att passera grind. Grinden spärrar passagen in till gården från gången bredvid förråden.

Förslag 3) Två stolpar med en kedja mellan. Position: Placeras framför förrådsgången, dvs precis mellan tomten och trottoaren. Kedjan skall framför allt fungera som en markering av att tomten är privat, inte för att direkt hålla någon ute.

Vi röstar separat på de olika grindarna, dvs man kan rösta för en typ av grind på ett ställe och en annan på ett annat ställe. Jag kommer att rapportera resultatet av omröstningen den 27e januari. Röstningen sker via epost till mig på adressen kjell.kernen@gmail.comeller 29@lillhagsvagen.se. Skriv något i stil med det här i svaret:

Jag röstar på förslag X för grinden intill Lillhagsvägen 7
Jag röstar på förslag Y för grinden intill Lillhagsvägen 33

Om man inte vill vara med och välja grind för endera eller båda sidorna så struntar man i att svara, eller så svarar man så här:

Jag avstår från att rösta på något förslag för grinden intill Lillhagsvägen 7
Jag avstår från att rösta på något förslag för grinden intill Lillhagsvägen 33

Den som inte skickat in ett svar innan den 27 januari avstår helt från att rösta på grind för endera sidan. Det förslag som får flest röster för respektive sida vinner. Skulle två förslag få samma antal röster så blir det utslagsomröstning.
Nästa steg blir sedan att ställa de båda vinnande förslagen mot alternativet att inte bygga någon grind alls på den ena eller båda sidorna. Det kommer att ske i en separat omröstning. Får endera förslaget 2/3 majoritet i den omröstningen (10 röster) så blir resultatet bindande för styrelsen. Om inte så är det bara vägledande, dvs styrelsen kan låta bli att följa resultatet.

Mvh
Kjell Kernen