Resultat av Radonmätning

Under vintern 2015/2016 mättes radonvärden i några av föreningens radhus. Mätningen visade på låga radonvärden. Resultatet redovisas i följande dokument:
Radonmätning