Hyreshöjning för hyrda parkeringsplatser

Från månadsskiftet juni/juli höjs hyran för parkeringsplatserna. De nya hyresavgifterna framgår av nedanstående tabell

P-plats i garaget (normalstor) 
MC-plats i garaget (101, 166, 167)
P-plats med laddstation (102–105)
P-plats XL med laddstation (106)
P-plats XL i garaget (107)
P-plats med laddstation – korttidsuthyrning 
P-plats på garaget bakom grind
P-plats ute med eluttag
P-plats ute utan eluttag
Garage i länga

392 kr
245 kr
612 kr
808 kr
588 kr
392 kr
354 kr
333 kr
274 kr
627 kr

Var finns högtryckstvätten?

Om någon undrar var föreningens högtryckstvätt finns, så står den i värmecentralen. Värmecentralen ligger i förrådet närmast Gunillas hus på Lillhagsvägen 21. Nyckeln som går till elcentralen går också till värmecentralen.

Anledningen till att högtryckstvätten finns i värmecentralen och inte i trädgårdsförrådet är att värmecentralen aldrig fryser. Dessutom är stöldrisken mindre.

Utrustning för Avloppsrengöring

Flera medlemmar har på senare år haft problem med att avloppen från badrummen och köket täppts igen. För att rensa bort propparna och förhindra att nya uppstår måste avloppen spolas rena. Detta är svårt att göra utan specialutrustning. Vid senaste styrelsemötet togs därför beslut om att föreningen köper in en högtryckstvätt och en specialslang för avloppsrengöring.
Tvätten (en Kärcher K7) och slangen är nu inhandlade och kommer att finnas tillgängliga i värmecentralen inom kort.
OBSERVERA: Om tvätten lagras kallt så MÅSTE den tömmas på vatten efter användning. Om tvätten blir stående med vatten i pumphuset så riskerar det att spricka om temperaturen går under nollan!