Information september 2014

TV
Styrelsen har arbetat med upphandling av eventuell ny leverantör av TV för föreningen. ComHem gick med på att sänka sitt pris till hälften i och med att vi sade upp avtalet. Istället för 18000 per år för analogt TV-basutbud kommer föreningen att betala 9000. Vi har inte hittat något annat alternativ som prismässigt ligger i närheten. Vi har därför nytecknat avtalet med ComHem. Allting fortsätter alltså att fungera som tidigare vad gäller TV. Detta gäller både Analogt basutbud och digitalTV. De avtal som var och en har med ComHem berörs inte av förändringen.
besparingen (50:- per medlem och månad med moms ) kommer att justeras in i hyran. Fortsätt läsa ”Information september 2014”