Protokoll

2021

2021-11-29_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-10-25_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-09-27_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-08-23_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-06-14_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-05-12_protokoll_konstituerande.pdf[Visa]
2021-05-12_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2021-05-08_protokoll_extra_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-04-19_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-03-08_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-02-08_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2021-01-11_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]

2020

2020-11-09_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2020-09-28_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2020-08-26_protokoll_styrelsemote.pdf[Visa]
2020-06-15_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2020-06-03_protokoll_extra_styrelsemote.docx[Visa]
2020-05-11_protokoll_konstituerande.docx[Visa]
2020-05-11_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2020-04-27_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2020-03-30_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2020-03-02_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2020-01-20_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]

2019

2019-12-09_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-11-04_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-09-30_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-08-26_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-06-18_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-05-14_protokoll_konstituerande.docx[Visa]
2019-05-14_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2019-04-29_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-04-10_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-02-25_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2019-01-14_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]

2018

2018-12-03_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2018-09-24_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2018-08-27_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2018-06-13_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2018-05-15_protokoll_konstituerande.docx[Visa]
2018-05-15_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2018-05-02_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2018-04-09_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2018-02-26_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2018-01-22_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]

2017

2017-12-04_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2017-10-23_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2017-09-25_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2017-08-17_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2017-06-01_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2017-05-09_protokoll_konstituerande.docx[Visa]
2017-05-09_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2017-05-09_protokoll_arsmote.docx[Visa]
2017-04-18_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2017-03-07_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2017-01-23_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]

2016

2016-11-28_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2016-10-17_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2016-09-12_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2016-08-15_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2016-05-30_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2016-05-11_protokoll_konstituerande.docx[Visa]
2016-05-11_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2016-05-11_protokoll_arsmote.docx[Visa]
2016-04-25_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2016-03-14_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2016-01-11_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]

2015

2015-11-09_protokoll_styrelsemote.docx[Visa]
2015-09-14_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2015-08-17_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2015-05-26_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2015-05-05_protokoll_konstituerande.doc[Visa]
2015-05-05_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2015-04-13_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2015-03-02_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2015-01-19_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]

2014

2014-11-03_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2014-09-22_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2014-08-25_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2014-06-08_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2014-05-20_protokoll_konstituerande.doc[Visa]
2014-05-20_protokoll_arsmote.pdf[Visa]
2014-03-09_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2014-01-30_protokoll_extra_styrelsemote.doc[Visa]
2014-01-26_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]

2013

2013-12-15_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-11-17_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-10-06_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-08-25_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-06-09_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-05-19_protokoll_konstituerande.doc[Visa]
2013-05-14_protokoll_arsmote.doc[Visa]
2013-05-07_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-04-09_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-02-19_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2013-01-15_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]

2012

2012-11-06_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2012-10-11_protokoll_extra_styrelsemote.doc[Visa]
2012-10-02_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2012-08-29_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2012-06-19_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2012-05-07_protokoll_konstituerande.doc[Visa]
2012-05-07_protokoll_arsmote.doc[Visa]
2012-05-02_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2012-03-20_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2012-02-20_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]
2012-01-25_protokoll_styrelsemote.doc[Visa]

2011

2011-11-22_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-11-08_protokoll_extra_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-10-17_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-09-21_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-08-23_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-06-20_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-05-25_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-05-03_protokoll_årsmöte.docx[Visa]
2011-04-18_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-03-23_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-02-22_protokoll_styrelsemöte.docx[Visa]
2011-02-14_protokoll_extra_styrelsemöte.doc[Visa]
2011-01-24_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]

2010

2010-11-17_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-10-12_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-09-13_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-08-18_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-06-15_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-05-11_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-05-04_protokoll_årsmöte.doc[Visa]
2010-05-04_protokoll_konstituerande.doc[Visa]
2010-04-26_protokoll.doc[Visa]
2010-04-13_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-02-24_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-02-04_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2010-01-19_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]

2009

2009-11-23_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2009-11-06_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2009-10-17_protokoll.doc[Visa]
2009-09-29_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2009-08-27_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2009-06-23_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2009-06-16_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2009-05-12_protokoll_årsmöte.pdf[Visa]
2009-05-12_protokoll_konstituerande.pdf[Visa]
2009-05-07_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2009-03-19_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2009-02-18_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]

2008

2008-11-18_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2008-10-23_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2008-09-23_protokoll_styrelsemöte.doc[Visa]
2008-08-28_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2008-05-24_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2008-04-29_protokoll_konstituerande.pdf[Visa]
2008-04-24_protokoll_årsmöte.pdf[Visa]
2008-03-12_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2008-02-12_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2008-01-11_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]

2007

2007-11-29_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-10-24_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-09-18_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-08-20_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-06-17_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-05-21_protokoll_årsmöte.pdf[Visa]
2007-05-21_protokoll_konstituerande.pdf[Visa]
2007-05-15_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-03-26_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-02-19_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-01-11_protokoll_styrelsemöte.pdf[Visa]
2007-01-11.pdf[Visa]

2006

2006-10-30.pdf[Visa]
2006-09-25.pdf[Visa]
2006-08-22.pdf[Visa]
2006-06-12.pdf[Visa]
2006-05-18-km.pdf[Visa]
2006-05-11-arsmote.pdf[Visa]
2006-05-04.pdf[Visa]
2006-04-06.pdf[Visa]
2006-03-07.pdf[Visa]
2006-02-21.pdf[Visa]
2006-02-02.pdf[Visa]

2005

2005-km.pdf[Visa]
2005-arsmote.pdf[Visa]
2005-9.pdf[Visa]
2005-8.pdf[Visa]
2005-7.pdf[Visa]
2005-6.pdf[Visa]
2005-5.pdf[Visa]
2005-4.pdf[Visa]
2005-3.pdf[Visa]
2005-2.pdf[Visa]
2005-1.pdf[Visa]

2004

2004-km.pdf[Visa]
2004-ex3.pdf[Visa]
2004-ex2.pdf[Visa]
2004-ex1.pdf[Visa]
2004-arsmote.pdf[Visa]
2004-8.pdf[Visa]
2004-7.pdf[Visa]
2004-6.pdf[Visa]
2004-5.pdf[Visa]
2004-4.pdf[Visa]
2004-3.pdf[Visa]
2004-2.pdf[Visa]

2003

2003-km.pdf[Visa]
2003-arsmote.pdf[Visa]
2003-7.pdf[Visa]
2003-6.pdf[Visa]
2003-5.pdf[Visa]
2003-4.pdf[Visa]
2003-3.pdf[Visa]
2003-2.pdf[Visa]
2003-1.pdf[Visa]

2002

2002-9.pdf[Visa]
2002-8.pdf[Visa]
2002-7.pdf[Visa]
2002-6.pdf[Visa]
2002-5.pdf[Visa]
2002-4.pdf[Visa]
2002-3(ver 2).pdf[Visa]

2001

2001-2.pdf[Visa]

2000

2000-6.pdf[Visa]